Què és això de la Salut Mental Comunitària?

23.09.2018

La Tinenta d'alcaldia Margarita García Domínguez, la Regidora de Salut Pública, Débora García Barrios, Nati Mora Codony, Cap de secció de Projectes Comunitaris i Territori, del Prat de Llobregat i l'Imanol Crespo, director del Prat Ràdio ens acompanyaran a presentar aquest nou espai dedicat a la Salut Mental Comunitària.

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS)

«La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties». (OMS, 1946).

Així mateix, la O.M.S. descriu la salut mental com: 

"la capacitat d'establir unes relacions harmonioses amb els altres, i la participació constructiva a les modificacions de l'ambient físic i social."

En aquest sentit, la salut mental és la base per al benestar i funcionament efectiu d'un individu i d'una comunitat.

D'aquesta manera, l'estat mental també forma part de l'avaluació de l'estat de salut de qualsevol persona. No es pot tenir un nivell òptim de salut i una deficitària salut mental. Per això, el concepte de salut mental va implícit en el concepte de salut i, a més com alguna cosa indissociable.

Les actituds de la població respecte a la salut en general i a la salut mental en particular, han anat canviant al llarg del temps. Més actualment, la salut no se centra solament en l'aspecte curatiu d'antany, sinó que, en l'actualitat, es consideren aspectes tals com l'entorn, factors de risc, estils de vida, educació sanitària i tot quant contribueixi a la seva promoció, foment i prevenció.

Segons la Federació Mundial per a la Salut Mental, la salut mental té a veure amb:

- Com ens sentim amb nosaltres mateixos.

- Com ens sentim amb els altres.

- En quina forma responem a les demandes de la vida.

No existeix una línia divisòria que separi amb precisió a la persona mentalment sana de la qual no ho està. 

En veritat, existeix tota una gamma de graus de salut mental i no hi ha una característica singular que pugui prendre's aïlladament com a evidència que la hi posseeix. D'altra banda, tampoc l'absència d'un d'aquests atributs pot admetre's com a prova de "malaltia" mental. Més encara, ningú manté durant tota la seva vida les condicions d'una "bona" salut mental.

Entre les característiques de les persones mentalment sanes es troben les següents:

 1. Estan satisfetes amb si mateixes.

 • No estan aclaparades per les seves pròpies emocions (ràbia, temors, amor, gelosia, sentiments de culpa o preocupacions).

 • Poden acceptar sense alterar-se les decepcions de la vida.

 • Tenen una actitud tolerant, despreocupada, respecte a la pròpia persona i als altres i són capaços de riure's de si mateixes.

 • Ni subestiman ni sobrevaloran les seves habilitats.

 • Es respecten a si mateixes.

 • Se senten capaços d'enfrontar la majoria de les situacions.

 • Aconsegueixen plaure de les coses simples de la vida quotidiana.

 1. Se senten bé amb els altres.

 • Són capaços d'estimar i tenir en consideració els interessos dels altres.

 • Les seves relacions personals són satisfactòries i duradores.

 • Els agrada confiar en els altres i sentir que els altres confien en ells.

 • Respecten les múltiples diferències que troben en la gent.

 • No s'aprofiten dels altres ni deixen que se'ls utilitzi.

 • Se senten part d'un grup.

 • Es consideren implicats en els avatars que afecten a la societat.

 1. Són capaces de satisfer les demandes que la vida els presenta.

 • Enfronten els seus problemes a mesura que es van presentant.

 • Accepten les seves responsabilitats.

 • Modifiquen el seu ambient quan això és possible i s'ajusten a ell quan és necessari.

 • Planifiquen per al futur, al que enfronten sense temor.

 • Tenen la ment oberta a noves experiències i idees.

 • Fan ús dels seus dots i aptituds.

 • Es fixen les seves metes ajustant-se a la realitat.

 • Són capaços de prendre les seves pròpies decisions.

 • Aconsegueixen satisfacció a posar el seu millor esforç en el que fan.

                                                                                                        Font: https://www.salutmental.org/

I tu? Creus que és fàcil mantenir en bon estat de salut, la salut mental? Quins hàbits tens ja incorporats al teu dia a dia que t'ajuden a mantenir una bona salut mental? És a dir, com cuides diàriament de la teva salut mental i de la de la teva família?

Al NEP ens agrada construir amb la col·laboració de tantes realitats, experiències i sabieses com sigui possible, així que, si us ve de gust que investiguem sobre algun tema en concret, fer una proposta, aportar la vostra experiència o expressar allò que creieu que pot ajudar algú altre, us convidem a fer-ho a: alpratninguesperfecte@gmail.com. Gracies!

Programa emès els diumenges a les 19h a El Prat Ràdio, 91.6 FM
Projecte nascut el 2018 gràcies a la taula de Salut Mental Comunitària dinamitzada pel departament d'Acció Social del Prat de Llobregat 
Creado con Webnode Cookies
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar