Ioga, meditació i mindfulness

03.11.2019

D'uns anys ençà els termes ioga, meditació i mindfulness es relacionen directament amb la salut mental. 

Aspectes del nostre dia a dia com el ritme, la manca de descans, la necessitat de temps per a nosaltres mateixes, esdevenen prioritaris quan apareixen l'estrès, l'angoixa, la manca de concentració,... i més quan ho fan en els nostres infants. 

La Sol, la Roser i l'Herminia, seran les tres professionals que ens acompanyaran avui a descobrir i aprendre com aquestes pràctiques ens poden ajudar a nosaltres i a les nostres famílies a cuidar la salut mental.